CENTRAL FOOD HALL
About UsOur GuaranteeSPOT rewards cardOur ServiceOur StoreContact UsEnglish Language

Our Store

Truly World Class
เซ็นทรัลพลาซาบางนาเซ็นทรัลพลาซาบางนา
585 ถ.บางนาตราด แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Tel. 02-361-1073 #0, 400
Fax 02-361-1090
เวลาทำการ. 9.00 - 22.00 น.

เซ็นทรัล ชิดลมเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์
เลขที่ 69, 69/1, 69/2 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 10230
Tel. 02-041-2100
Fax 02-041-2102
เวลาทำการ. 9.00 - 22.00 น.

เซ็นทรัล ชิดลมเดอะคริสตัล
เลขที่ 64/98 หมู่ 6 อาคารเอ ห้อง 107 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel. 02-5150630 - 3
Fax 02-515-0634
เวลาทำการ. 9.00 - 23.00 น.

เซ็นทรัล ชิดลมเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
เลขที่ 99, 99/1 และ 99/2 หมู่ 4 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50000
Tel. 053-288-761-8 #100, 400
Fax 053-288-773
เวลาทำการ. จันทร์ - พฤหัส 11.00น. - 21.30น.
ศุกร์ 11.00น. - 22.00น. เสาร์-อาทิตย์ 10.00น. - 22.00น.

เซ็นทรัล ชิดลม เซ็นทรัล ชิดลม
ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ. 8.00 น. – 22.00 น.
โทรศัพท์. 02-6557648-52 #101 301 302 0
แฟกซ์. 02-655-7676, 02655-1000

เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลเวิลด์
4/1-2, 4/4 ถนน ราชดำริ, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ 10330

เวลาทำการ. 10.00 น. – 22.00 น.
โทรศัพท์. 02-6131629-36 #100, 101, 302
แฟกซ์. 02-6131622

เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
333/99 หมู่ 9, ตำบล หนองปรือ, อำเภอ บางละมุง, ชลบุรี 20260

เวลาทำการ. 10.00 น. – 23.00 น.
โทรศัพท์. 038-043470 - 72 #, 0 ,400
แฟกซ์. 038-043479

CentralFestival Pattaya Beach เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต
74 หมู่ 5 ถนน วิชัยสงคราม, ตำบล วิชิต อำเภอ เมือง
จังหวัด ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ. 09.00 - 22.00 น.
โทรศัพท์.076-249980, 076-249966
แฟกซ์. 076-249951

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาภูเก็ต ฟลอเรสต้า เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาภูเก็ต ฟลอเรสต้า
เลขที่ 199 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 83000
เวลาทำการ. 09.00 - 22.00 น.
โทรศัพท์.076-368-013
แฟกซ์. 076-368-002

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล ป่าตอง เซ็นทรัล ป่าตอง
เลขที่ 198/9 ถนนราษฏร์อุทิศ 200 ปี ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้
จังหวัด ภูเก็ต 83150
เวลาทำการ. 9.00 น. - เที่ยงคืน
โทรศัพท์. 076-603-223
Site Map
  Central Retail Corporation www.centralfoodhall.com