CENTRAL FOOD HALL
About UsOur GuaranteeSPOT rewards cardOur ServiceOur StoreContact UsEnglish Language

Activity & Event

ท็อปส์ขาย "ไข่นอกคอก"
ฝีมือการเลี้ยงของเด็กๆกาฬสินธุ์

การนำ "ไข่นอกคอก" มาจำหน่ายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตช่วยเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าของท็อปส์ที่ปัจจุบันหันมาเลือกซื้อไข่ไก่ Free-range เพิ่มมากขึ้น เพราะ กังวลเรื่องความปลอดภัยและสารตกค้าง การขายไข่ไก่ Free-range เป็นหลัก สร้างรายได้ ให้กับเด็กๆใน โครงการกาฬสินธุ์ กรีน มาร์เก็ต ที่ได้เข้าไปส่งเสริมให้ 24 โรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในจังหวัด เลี้ยงไก่สำหรับรับประทานไข่

รายละเอียด
Site Map
  Central Retail Corporation www.centralfoodhall.com